Almene boligselskaber

ALBOA, afd. 005, Øster Allé, 8260 Viby J.

Renovering og separering af kloak inkl. belægningsarbejder

Renovering og separering af kloaksystemet ved etablering af nye regnvandsledninger samt strømpeforing af de eksisterende ledninger til spildevand. Udf…

Læs mere

ALBOA, afd. 005, Øster Allé, 8260 Viby J.

Vandrørsudskiftning samt fornyelse af decentral fjernvarmeforsyning og varmtvandsproduktion

Udskiftning af vandrørsinstallationer i bygningerne. Udskiftning af varmtvandsproduktion og varmestyring blokvis.

Læs mere

ALBOA, afd. 031, Søndervangen II, 8260 Viby J.

Rørudskiftning og badeværelsesrenovering

Strømpeforing af afløbsledninger under bygningerne. Udskiftning af vand- og afløbsrør i bygningerne. Renovering af badeværelser.

Læs mere

ALBOA, afd. 009, Saralystparken II, 8270 Højbjerg

Ombygning af butik til boliger

Ombygning af den tidligere butik til 3 nye boliger samt gæsteværelse. Nye installationer til varme, vand, afløb, ventilation og el. 

Læs mere

ALBOA, afd. 007, Saralystparken I og III, 8270 Højbjerg

Kloakrenovering samt belægningsarbejder

Projektet indeholder separering og renovering af kloaksystemet, herunder strømpeforing af de eksisterende ledninger, som bibeholdes.

Læs mere

ALBOA, afd. 003, Runde gård, 8260 Viby J.

Renovering og separering af kloak inkl. belægningsarbejder

Renovering og separering af kloaksystemet ved etablering af nye regnvandsledninger og strømpeforing af eksisterende ledninger til spildevand. Udførels…

Læs mere

ALBOA, afd. 003, Runde gård, 8260 Viby J.

Udskiftning af brugsvandsledninger, etablering af ny varmtvandsproduktion samt varmestyring

Udskiftning af brugsvandsledninger i kælder samt stigeledninger. Etablering af enkelte nye varmefordelingsledninger i kældre. Etablering af ny varmtva…

Læs mere

ALBOA, afd. 010, Lykkeholms Allé, 8260 Viby J.

Etablering af ny fjernvarmeforsyning samt units med varmestyring og varmtvandsproduktion boligvis

Etablering af nye fjernvarmeledninger i terræn inkl. grave-, belægnings- og gartnerarbejde, som leveres og lægges af AffaldVarme Aarhus. Efterisolerin…

Læs mere

ALBOA, afd. 028, Gyvelparken, 8464 Galten

Rørudskiftning og badeværelsesrenovering

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i bygningerne. Etablering af centrale mekaniske ventilationsanlæg. Renovering af badeværelser.

Læs mere

ALBOA, afd. 012, Grønnegården, 8260 Viby J.

Rørudskiftning og kloakrenovering

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i bygningerne.  Etablering af blokvis varmtvandsproduktion og varmestyring. Separering og renovering af k…

Læs mere

ALBOA, afd. 002, Frederiksparken, 8260 Viby J.

Udskiftning af udsugningsventilatorer for udsugning fra køkkener og badeværelser

Udskiftning af udsugningsventilatorer i de 6 udsugninger, der hver udsuger fra 9 køkkener og badeværelser.

Læs mere

ALBOA, afd. 008, Byvangen, 8260 Viby J.

Tagudskiftning samt etablering af solcelleanlæg

Udskiftning af tegltage inkl. etablering af fast undertag samt efterisolering. Etablering af solcelleanlæg på taget af en af blokkene til dækning af a…

Læs mere

ALBOA, afd. 008, Byvangen, 8260 Viby J.

Fugtsikring af kældervægge, etablering af dræn samt kloakering og separering

Fugtsikring af kældervægge med Vandax produkter. Etablering af dræn i kældergulve og udenfor bygningerne.  Renovering og separering af kloaksystemet v…

Læs mere

ALBOA, afd. 008, Byvangen, 8260 Viby J.

Udskiftning af vandinstallationer samt etablering af decentral fjernvarmeforsyning og varmtvandsproduktion

Udskiftning af vandrørsinstallationer i bygningerne. Etablering af decentral fjernvarmeforsyning og varmtvandsproduktion.  

Læs mere

ALBOA, afd. 036, Byagerparken, 8330 Beder

Rørudskiftning

Udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i bygningerne.  Fornyelse af varmtvandsproduktion og varmestyring. Udskiftning af fjernvarmeledninger i t…

Læs mere
© 2024 Copyright I ILK AS